maRTijn Remedial Teaching
  1. Homepage
  2. Even voorstellen
  3. Werkwijze
  4. Tarieven
  5. Contact

Welkom op de website van maRTijn

maRTijn biedt remedial teaching aan kinderen op de basisschool. Het motto Horos non numera, nisi serenas betekent vrij vertaald dat men alleen de onbewolkte uren moet tellen.

Een mooie uitspraak, zeer van toepassing op de manier waarop ik tegen Remedial teaching aankijk. Kijken naar de positieve kanten van kinderen en proberen deze te versterken om zo leerachterstanden te verkleinen. Dus.... niet zozeer de nadruk leggen op wat een kind allemaal niet kan, maar juist kijken naar de sterke kanten van een leerling. Kijken hoe je deze sterke kanten kan inzetten om de leerling verder te helpen en sterker te worden bij de onderdelen waar een achterstand is opgetreden.

Even voorstellen

Mijn naam is Martijn van de Wetering, van 2004 tot 2018 was ik werkzaam in het basisonderwijs. In 2011 is de master opleiding Special educational needs - Remedial teaching succesvol afgerond en kon ik aan de slag als Remedial teacher. Eind 2012 kreeg ik diverse verzoeken voor de begeleiding van leerlingen. Op dat moment is het besluit genomen om het officieel te regelen en vanaf januari 2013 is maRTijn Remedial Teaching een feit.

maRTijn biedt hulp aan leerlingen van 8 tot en met 12 jaar die net een beetje extra hulp nodig hebben. Voorbereiding op de CITO eindtoets is ook mogelijk. In overleg met de ouders wordt een traject opgesteld om de leerling verder te helpen.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek:

Wanneer u contact met mij opneemt, maak ik met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek probeer ik de hulpvraag van u en uw zoon/dochter zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Belangrijk vind ik om dit samen te doen. Hierdoor wordt de leerling mede verantwoordelijk voor de te volgen stappen. Wanneer we samen in het kennismakingsgesprek alles besproken hebben, beslis ik samen met u of ik uw kind de juiste hulp kan bieden. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Onderzoek:

Wanneer er nog geen didactisch onderzoek heeft plaatsgevonden, kan er een didactisch onderzoek plaatsvinden. Vanuit deze gegevens stel ik een handelingsplan op. Er wordt een plan opgesteld waarin de leerdoelen worden beschreven,wat de beste aanpak is voor uw kind en wanneer de evaluatie plaatsvindt.

Begeleiding:

Wanneer het didactisch onderzoek geweest is, en er een handelingsplan opgesteld is, ga ik met uw kind aan de slag. De begeleiding vindt plaats in wekelijkse bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt in eerste instantie gewerkt aan de leerproblematiek van uw kind. Daarnaast leert uw kind beter om te gaan met de problematiek en de manier waarop deze opgelost kan worden. Positieve benadering speelt hierbij een belangrijke rol. De begeleiding wordt zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind, zodat er bij uw kind geen verwarring ontstaat over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school. Daarnaast zorgt een goede afstemming met school voor een beter effect.

Evaluatie:

Er is regelmatig overleg met alle betrokkenen rondom uw kind. Gemiddeld vindt evaluatie plaats na ongeveer acht tot tien weken. Blijkt na overleg met alle betrokkenen dat de leerdoelen van uw kind bijgesteld moeten worden, zal dat direct in het handelingsplan aangepast worden. Wanneer de begeleiding stopt, zal er een verslag geschreven worden waarin wordt beschreven wat gedaan is en wat behaald is.

Tarieven

Intakegesprek met ouders/verzorgers Gratis
Afnemen en uitwerken van een pedagogisch didactisch onderzoek en het opstellen van een handelingsplan € 100,00
Remedial Teaching € 12,50 per 15 minuten
Gesprek met ouders/verzorgers € 50,00 per uur
Gesprek met school € 50,00 per uur


De begeleiding van leerlingen neemt meestal 30 of 45 minuten in beslag. Veel langer zorgt niet voor een effectieve besteding van de tijd.

Iedere twee weken ontvangen de ouders/verzorgers de factuur, met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.

Remedial teaching gerelateerd aan het regulier onderwijs is vrijgesteld van BTW.

Contact

06-29606268
maRTijn@meneermartijn.nl
Inschrijfnummer KvK: 56795068